Forskningstræning Modul 1 ved København Universitets Hospital

 

 

                              Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet
Forskningstræning Modul 1 ved København Universitets Hospital

Velkommen til Forskningstrænings hjemmesiden for læger I hoveduddannelse.

Baggrunden for oprettelse af denne hjemmeside er viden om, at det kan være vanskeligt at komme i gang med kliniske forsøg, litteraturstudier eller andre former for kliniske undersøgelser samt forstå validitet og tyngde af videnskabelige artikler, når man er færdig uddannet som special-læge efter endt hoveduddannelse. Derfor har sundhedsstyrelsen indført forskningstræning for alle i hoveduddannelse. Vi forsøger at gennemgå et simplificeret design, planlægning og forståelse af en undersøgelse. Vi gennemgår de nødvendige basale værktøjer og prøver at give et skelet der kan bygges videre på under den fortsatte forskningstræning i hoveduddannelsen. Når du først kender indholdet og arbejdsredskaberne herfra, kan du i fremtiden anvende dette til andre undersøgelser og kritisk læsning.

Målgruppen er læger i hoveduddannelses-forløb.

Strukturen i forskningstræning er vist i flow-chartet:

Flow-chart for Forskningstræningsforløb

Kick-start kursus, 1 dag, med dit speciale

Mail med praktiske informationer og spørgeskema

Grundmodul, KU Panum, 3 dage (se mere på site'et her)

Mail med spørgeskema

Specialespecifikke kurser, 3 dage

Praktisk udførelse af eget projekt, 10 dage
Kursus i præsentationsteknik, 1 dag
Præsentation af projekter, 1 dagHvad kan du bruge denne hjemmeside og dens funktioner til?

Du finder svar på de grundlæggende ting om såvel kurset som basale forskningsprincipper..

Hjemmesidens grundmateriale er de præsentationer som dine kolleger - underviserne - har lagt ildhu og timer i. Hver undervisers materiale har sin "smag" men emnerne er de samme. Derfor kan der ligge flere præsentationer om samme emne.

Du vil kunne finde grundelementerne til opbygning af en protokol - simpel - men formentlig dækkende for langt, langt de fleste