Forskningstræning Modul 1 ved København Universitets Hospital

 

 

                              Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet
Forskningstræning Modul 1 ved København Universitets Hospital
Her er et skema-eksempel på 3 dages forskningstræning på KU Panum. Skemaet vil variere lidt mellem undervisningsteams, men indholdet samlet vil være det samme. Vi har vurderet, at denne fremgangsmåde vil give dig det bedste grundlag for at komme videre med forskning og forskningsforståelse.


Dag 1

Dag 2

Dag 3

08:00:00

Indledning til kursus og protokolskrivning

Principper for skrivning af projekt-baggrund

Planlægning af statistisk analyse

08:15:00

Principper for skrivning af projekt-formål

SAU-projekt baggrund


08:30:00

SAU-projekt formål08:45:00
09:00:00

Principper for skrivning af projekt-hypoteser09:15:00

SAU-projekt hypoteser


Data-opsamling, bevaring og struktur

09:30:00
09:45:00
10:00:00

Kaffe

Kaffe

Kaffe

10:15:00

Principper for søgning i litteratur-databaser

Indhentning af projekt-tilladelser og hvordan

SAU-software øvelser

10:30:00
10:45:00

SAU-projekt litteratursøgning11:00:00


Principper for beskrivelse af projekt-metoder


11:15:00


Studie-typer for projekter


11:30:00
11:45:00


SAU-eget projekts studie-type


12:00:00
12:15:00

Frokost

Frokost

Frokost

12:30:00
12:45:00
13:00:00

Gennemgang af kritisk Litteraturlæsning

Basal statistik for styrkeberegning

SAU-eget projekts studie-type

13:15:00
13:30:00
13:45:00

Kaffe

Kaffe

Kaffe

14:00:00

SAU-diskussion af styrker og svagheder i artikel

SAU-eget projekts styrkeberegning

Hvad er næste trin i SST's forskningstræningsprogram

14:15:00
14:30:00
14:45:00


In- og eksklusionskriterier, Betydning for bias og statistik

Evaluering af kurset

15:00:00
15:15:00
15:30:00

Afrunding og opsamling på dagen

Afrunding og opsamling på dagen

Afrunding og opsamling på dagen