Forskningstræning Modul 1 ved København Universitets Hospital

 

 

                              Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet
Forskningstræning Modul 1 ved København Universitets Hospital
Kurset på Panum er en del af et obligatorisk forsknings-forløb for alle hoveduddannelses-læger uanset speciale. Kurset er iværksat af sundhedsstyrelsen og varer i alt 20 dage fordelt over hele uddannelsen.

Københavns Universitet er ansvarlig for ”Modul 1” som vedrører helt basale forskningsforhold som er fælles for alle uanset speciale. Dit eget speciale er ansvarlig for de resterende 17 dages kursus, ”Modul 2”. Dvs. i alt 10 dages teori bestående af 3 dage på KU og 7 dage til speciale specifikke kurser og dertil 10 dages praktik til at udføre eget projekt. Du har ret til projektfriheden, men du skal selv sikre dig planlægningen.

Selvom PhD'er og dr.med. er undtaget fra kurset, forekommer der alligevel ofte meget stor spredning på Jeres forudgående erfaring og kendskab til forskning, hvilket kan være en undervisningsmæssig temmelig stor udfordring, når alle skal have mest muligt ud af kurset.

Vi prøver derfor at individualisere kurset i videst muligt omfang. Dog må de bedste af Jer tillade, at de knap så erfarne får en høj prioritet.

Formålet med kurset er ikke at uddanne elite-forskere, men at sikre at alle – uanset videre karriere – har en vis forståelse for forskning og indsigt i de metoder og sikkerheder som ligger bag forskningsresultater. Kun dermed kan evidens-baseret medicin sikres.

Selvom man måske ikke planlægger at blive fuldtidsforsker, kan de samme kompetencer bruges i arbejdet med f.eks. kvalitetssikring af kliniske processer, etablering af nye behandlinger på afdelingen og instrukser.

For at imødekomme behovet for individuel træning i at lave et forskningsprojekt, har sundhedsstyrelsen bestemt at alle hoveduddannelse-læger skal have en personlig projekt-vejleder.

Du skal derfor sørge for – som det første – at få tilknyttet din personlige projektvejleder. I flow-chart på velkomstsiden kalder vi det ”kick off”. Dit speciale kan hjælpe dig med det, hvis du ikke selv har fundet en allerede.

Dernæst skal du og din vejleder finde et egnet projekt og gjort Jer nogle indledende tanker om formål, hypotese og tidsplan, hvor I har taget højde for, hvilke afdelinger du roterer på og andre praktiske forhold.

Så er du klar til at deltage i forskningstræningskurset på Københavns Universitet, Panum Instituttet.

For at kunne deltage på kurset, er det en betingelse at du har sendt en mail med vejleder navn og projekt-titel til dine undervisere.

Du får mail med undervisernes navne og emails ca. 1-2 uger før kursus-start.

På kurset vil der bliver gennemgået de grundlæggende dele af en projektplanlægning – eller protokol – således at du har et udgangspunkt at hænge flere detaljer på sammen med din vejleder og i dine specielle specifikke kurser på ”Modul 2”.

Ovenstående emner kan blive prioriteret forskelligt afhængigt af fremdriften af hvert kursus-hold.

Emnerne bliver gennemgået katedralt, men afveksler med individuelt arbejde, så du straks har mulighed for at anvende det underviste emne på dit personlige projekt.

Af samme grund er det virkelig vigtigt -endnu engang - at du har personligt projekt og projektvejleder ”på plads” inden du kommer på kurset. Ellers bliver dit udbytte ikke så godt som forventet.
Det er en rigtig god forberedelse at læse nedenstående litteratur. Begge håndbøger er let læste og afmystificerer forsknings-projekter, så alle kan ”være med”. Begge er rigtig gode også fremover, når dit projekt skrider frem med resultat-beregninger og præsentation. Bøgerne er ganske overkommelige i pris.
Med ovenstående ”spilleregler” in mente; endnu engang velkommen til Københavns Universitets forskningstræningskursus.

Vi glæder os til at se dig.